ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δείτε το Πρόγραμμα του Κλινικού Εργαστηρίου σε αρχείο pdf

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
09.30-10.00 Εγγραφές - υποδοχή
10.00-11.00 Βασική θεωρία των μετρήσεων
Εκπαιδευτής: Κωνσταντίνος Ν. Φουντουλάκης
11.00-12.00 PANSS-YMRS
Εκπαιδευτές: Δήμος Δημέλλης, Κωνσταντίνος Ν. Φουντουλάκης
12.30-13.00 Διάλειμμα-Καφές
13.00-14.00 MADRS-HDRS-Calgary Scale for depression
Εκπαιδευτές: Φίλιππος Κουνιάκης, Κωνσταντίνος Ν. Φουντουλάκης
14.00-15.00 Αυτοσυμπληρούμενα ερωτηματολόγια (ZDRS, CES-D, STAI κτλ)
Εκπαιδευτές: Ειρήνη Τσιτσιπά, Στεφανία Μωυσίδου
15.00-17.00 Ελαφρύ γεύμα
17.00-18.00 Άλλες κλίμακες (ανεπιθύμητων ενεργειών, σεξουαλικότητα, γεγονότα ζωής κτλ)
Εκπαιδευτές: Στέλλα Μίζιου, Ειρήνη Τσιτσιπά, Ευάγγελος Καραβέλας
18.00-19.00 Ερωτηματολόγια ιδιοσυγκρασίας, χαρακτήρα και προσωπικότητας
Εκπαιδευτές: Στεφανία Μωυσίδου, Στέλλα Μίζιου
19.00-20.00 Συζήτηση
20.00-21.30 Δορυφορικό Συμπόσιο
21.30 Δείπνο