Η Συμβουλευτική υποστήριξη φροντιστών

Η Συμβουλευτική υποστήριξη φροντιστών

Πολύ συχνά τα μέλη των οικογενειών που φροντίζουν ένα αγαπημένο τους άτομο που πάσχει από κάποια ψυχική διαταραχή ή από κάποια μορφή άνοιας, αισθάνονται μεγάλη ψυχική επιβάρυνση. Για να μπορέσουν όμως να αντιμετωπίσουν με πιο κατάλληλο τρόπο τις νέες καταστάσεις, χρειάζονται, αφενός τις κατάλληλες γνώσεις για να φροντίσουν το συγγενικό τους πρόσωπο, και, αφετέρου συμβουλευτική υποστήριξη για να φροντίσουν την δική τους ψυχική υγεία. Ωστόσο, οι κοινωνικό-οικονομικές αλλαγές που σημειώνονται σε όλες τις περιοχές της χώρας, έχουν αρχίσει να δημιουργούν προβλήματα στη φροντίδα συγκεκριμένων ευπαθών ομάδων από τη μεριά του οικογενειακού πλαισίου. Οι εξελίξεις αυτές, επιβάλλουν την ανάγκη για τη δημιουργία δικτύου υπηρεσιών με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών των προαναφερθέντων ομάδων.

Τα ποικίλα ψυχικά νοσήματα καθώς και οι διάφορες μορφές άνοιας επηρεάζουν όχι μόνο το ίδιο το άτομο, αλλά και ολόκληρη την οικογένειά του. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση μετατίθεται σε όποιον έχει αναλάβει τη φροντίδα των ατόμων με ψυχικές διαταραχές ή διαφορετικές μορφές άνοιας ή άλλα προβλήματα αναπηρίας. Πολύ συχνά τα μέλη οικογενειών που διαβιούν με ευπαθείς ομάδες παραμελούν τη δική τους υγεία. Έχουν τέτοια συναισθηματική φόρτιση εξαιτίας αυτού του προβλήματος ώστε δεν είναι σε θέση οι ίδιοι να αντιληφθούν την ψυχική πίεση την οποία υφίστανται.

Το προσωπικό και συναισθηματικό άγχος της φροντίδας και περίθαλψης είναι τεράστιο και είναι αναγκαίο να σχεδιάζει κανείς τρόπους για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της ασθένειας στο μέλλον. Οι συγγενείς για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις νέες καταστάσεις και να βοηθήσουν περισσότερο το συγγενή τους, είναι απαραίτητο να προσέξουν τη δική τους υγεία καθώς και να διαχειριστούν μια σειρά αρνητικών θυμικών αντιδράσεων.

Η παροχή οργανωμένης και συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας ανοιχτού τύπου από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη σε πολίτες που εξυπηρετούν και φροντίζουν άτομα με ψυχικές διαταραχές καθώς και άτομα με αναπηρίες, έχει ως απώτερο στόχο να διευκολυνθεί αφενός η ζωή των φροντιστών, και, αφετέρου  την καθημερινή τους ζωή. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αποσκοπεί στην  ψυχική ενδυνάμωση των φροντιστών η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την παροχή ποιοτικότερης φροντίδας και προσοχής στα άτομα που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους.

Δρ. Μαρία Σοφολόγη
Επιστημονικά Υπεύθυνη Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Ημαθίας

Image
Image

Δράση ενίσχυσης επενδύσεων «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας».

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0
με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαικής Ένωσης - NextGenerationEU

Image
Image

Επικοινωνία

Έδρα: Κέντρο Υγείας (Κ.Υ) Βέροιας
Μοράβα 2 &, Εμμανουήλ Παππά, Βέροια 591 32
2ος Όροφος, Γραφείο 209
Τηλέφωνο: 2331023447