Υπηρεσίες - Δράσεις της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων
Image
Πρόληψη

Πρόληψη

Γνωριμία και συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και ενημέρωση για θέματα υγείας.

Διάγνωση

Διάγνωση

Εκτιμάται η κατάσταση του ασθενή και οργανώνεται η θεραπεία από την επιστημονική ομάδα.

Θεραπευτικήαντιμετώπιση - αποκατάσταση

Θεραπευτική
αντιμετώπιση - αποκατάσταση

Υλοποιείται από ειδικούς και περιλαμβάνει ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, φαρμακευτική αγωγή, ψυχολογική στήριξη.

Κοινωνική Εργασία

Κοινωνική Εργασία

με το περιβάλλον
του ατόμου.

Παρέμβαση

Παρέμβαση

 στην οικογένεια και εκπαίδευση των μελών της.

Η ίδια η ομάδα κινείται προς το άτομο και όχι το άτομο προς αυτήν. Σκοπεύει στην ενημέρωση, πρόληψη και παρέμβαση, και εν γένει στην προαγωγή της ψυχικής υγείας, παράλληλα με τη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν την παραμονή του ασθενούς στον χώρο του. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται σε δημόσιους χώρους του Νομού Ημαθίας, που παραχωρούνται για αυτόν τον σκοπό (π.χ. Νοσοκομείο Βέροιας, Κέντρα Υγείας) και κατ' οίκον σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπως όταν δεν είναι δυνατή η μετακίνηση του ατόμου.

Image
Image

Δράση ενίσχυσης επενδύσεων «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας».

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0
με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαικής Ένωσης - NextGenerationEU

Image
Image

Επικοινωνία

Έδρα: Κέντρο Υγείας (Κ.Υ) Βέροιας
Μοράβα 2 &, Εμμανουήλ Παππά, Βέροια 591 32
2ος Όροφος, Γραφείο 209
Τηλέφωνο: 2331023447