Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Ημαθίας
Image

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Ημαθίας της Εταιρείας Νευροεπιστημών και Αποκατάστασης (Ε.Ν.Α) ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Απρίλιο του 2023 και είναι μέρος του προγράμματος «Ψυχαργώς» με σκοπό την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση και κοινωνική επανένταξη των ψυχικά πασχόντων. Η εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος βασίζεται στη θεώρηση ότι τα άτομα με ποικίλες ψυχιατρικές διαταραχές δύναται να προσεγγίζονται με έναν τρόπο ολιστικό που αναγνωρίζει όχι μόνο το ψυχιατρικό νόσημα αλλά ενισχύει τα θετικά τους χαρακτηριστικά.

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων (Κ.Μ.Ψ.Υ) παρέχει υπηρεσίες πρόληψης, διαγνωστικής εκτίμησης- θεραπείας, νοσηλείας- περίθαλψης κατ’ οίκον, καθώς και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επανένταξης. Παράλληλα ένας ακόμη στόχος της είναι η υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής κοινότητας.

Η μονάδα απευθύνεται σε:

  • ενήλικες που παρουσιάζουν ψυχικές διαταραχές ή/και ψυχοκοινωνικά προβλήματα
  • στις οικογένειες των πασχόντων εφαρμόζοντας προγράμματα ψυχοεκπαίδευσης
  • σε ομάδες υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση ψυχικής νόσου

Βασιζόμενη στις αρχές της Κοινοτικής Ψυχιατρικής στοχεύει:

  • στην αντιμετώπιση της ψυχικής νόσου μέσα στην ίδια την κοινότητα που ζει κάθε ασθενής χρησιμοποιώντας και τις δυνάμεις που πηγάζουν από τους ανθρώπους που την απαρτίζουν
  • στην προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους και η προστασία τους από αρνητικές διακρίσεις και συμπεριφορές κοινωνικού στιγματισμού, εκμετάλλευσης, κακοποίησης και παραμέλησης
  • στην παραμονή τους στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και αποφυγή της χρήσης ιδρυματικής περίθαλψης με αποτέλεσμα την αποασυλοποίηση
  • στην αγωγή της κοινότητας με σκοπό αφενός την ενημέρωση, και, αφετέρου την ευαισθητοποίηση σε θέματα κοινωνικής επανένταξης και αποδόμησης του κοινωνικού στιγματισμού
Image
Image

Δράση ενίσχυσης επενδύσεων «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας».

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0
με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαικής Ένωσης - NextGenerationEU

Image
Image

Επικοινωνία

Έδρα: Κέντρο Υγείας (Κ.Υ) Βέροιας
Μοράβα 2 &, Εμμανουήλ Παππά, Βέροια 591 32
2ος Όροφος, Γραφείο 209
Τηλέφωνο: 2331023447