Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ψυχιάτρου
Image

Στο πλαίσιο του έργου "Δημιουργία νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165700), από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας"

Δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩ

Πρίν την υποβολή της αίτησης συγκεντρώστε όλα τα δικαιολογητικά σε ένα συμπιεσμένο αρχείο (zip ή rar).
Το μέγεθος του αρχείου δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 6MB.

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων έως 31 Μαΐου 2024 και ώρα 00.00.

Δείτε ΕΔΩ τα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Διοικητικού Υπαλλήλου
Image

Στο πλαίσιο του έργου "Δημιουργία νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165700), από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας"

Δείτε τα Αποτελέσματα της Προκήρυξης ΕΔΩ

Δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩ

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Προσωπικού
Image

Στο πλαίσιο του έργου "Δημιουργία νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165700), από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας"

Δείτε τα Αποτελέσματα της 1ης Προκήρυξης ΕΔΩ

Δείτε τα Αποτελέσματα της 2ης Προκήρυξης ΕΔΩ

Δείτε την 1η Προκήρυξη ΕΔΩ

Δείτε την 2η Προκήρυξη ΕΔΩ

Image
Image

Δράση ενίσχυσης επενδύσεων «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας».

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0
με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαικής Ένωσης - NextGenerationEU

Image
Image

Επικοινωνία

Έδρα: Κέντρο Υγείας (Κ.Υ) Βέροιας
Μοράβα 2 &, Εμμανουήλ Παππά, Βέροια 591 32
2ος Όροφος, Γραφείο 209
Τηλέφωνο: 2331023447