Ομιλία με θέμα: "Φροντιστές και Ψυχική Επιβάρυνση στην Τρίτη Ηλικία"

Στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος "ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ" σε συνεργασία με το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ΚΗΦΗ Δήμου Βέροιας, σας περιμένουμε στην ομιλία με θέμα: "Φροντιστές και Ψυχική Επιβάρυνση στην Τρίτη Ηλικία".

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ΚΗΦΗ Δήμου Βέροιας (Εμμανουήλ Παππά 14), την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 25 Μαρτίου με μια ακόμη ομιλία με θέμα: "Κατάθλιψη στην Τρίτη Ηλικία".

Image
Image

Δράση ενίσχυσης επενδύσεων «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας».

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0
με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαικής Ένωσης - NextGenerationEU

Image
Image

Επικοινωνία

Έδρα: Κέντρο Υγείας (Κ.Υ) Βέροιας
Μοράβα 2 &, Εμμανουήλ Παππά, Βέροια 591 32
2ος Όροφος, Γραφείο 209
Τηλέφωνο: 2331023447